ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร. อภิชาติ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยูน นาน

เมื่อวันที่16 ธ.ค. 2552 

ZHU YOU YONG อธิการบดี ได้พบกับ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องรับรองแขกนานาชาติได้มีเจรจากันอย่างสนิทแนบแน่น ผู้เข้าร่วมประชุมมีในครั้งนี้มี อธิการบดี ZHU YOU YONG(จู เหยา หยอง) กับ ผู้เข้าร่วมประชุม
LI YONG MEI   ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย International Exchange 
LI CHENG YUN ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่าย Engineering Research Center แห่งชาติ 
TAN XUE LIN   ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตข้าวสาร 
CHEN LI JUAN  ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตข้าว
HE XIA HONG  ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองเลขานุการของสถาบัน Plant Protection

    ในระหว่างการเจรจากัน รศ.ดร.อภิชาติ ได้นำเสนอว่า University of Hohenheim จัดโครงการ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์” โดยมีการสงเคราะห์จากองค์การ FSC และ DAAD  และให้เงินสนับสนุน 500 ล้าน ยูโร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาหารทั้งโลกให้อยูในที่ของการสื่อสารและความร่วมมือ ในครั้งนี้ เขาเป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้ หวังว่ามหาวิทยาลัยยูนนานได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย แล้วนำผลงานวิจัยด้านสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีการส่งเสริมความปลอดภัยข้าวสาร การปลูกข้าวโพดลูกผสมและ การเลี้ยงสัตว์และ นำผลงานการวิจัยต่างๆเผยแพร่ในประเทศไทยจนกระทั่งไปถึงประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ทำให้เพิ่มปริมาณการผลิตข้าวสาร  รายได้ของเกษตรกร ในบริเวณนั้น  พร้อมทั้งหวังว่ามีการแลกเปลี่ยนระหว่างอุดมศึกษา  ระหว่างครูและนักเรียน และ ระหว่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตร โครงการ ฯลฯ ในทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Hohenheim 

    อธิการบดี ZHU YOU YONG ได้กล่าวในขณะการเจรจาว่า “โครงการการร่วมมือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์” ดีมากและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนวิชาการของครู และมีการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยยอมเข้าร่วมโครงการนี้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  หวังว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนานเข้าร่วมโครงการและแผ่ขยายโครงการนี้ แล้วสามารถนำเทคนิคที่ทันสมัยในด้านการเพิ่มปริมาณของข้าวสาร เผยแพร่ไปถึงอาเซี่ยนได้ เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและรักษาความปลดอภัยของอาหารระดับภูมิภาคก่อนมีการประชุมรองอธิการบดี CHENG WEN CHANG ก็เคยพบเจอ รศ.ดร.อภิชาติแล้ว

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes