ข่าวประชาสัมพันธ์

International Workshop / Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

เมือวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ University of Nottingham เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีนักวิจัยจากสหาราชอาจักร และประเทศไทยร่วมทั้งสิ้น 40 ท่านในการเข้าร่วมครั้งนี้

   

โครงการ British Council Research Links โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการร่วมมือกันในการทำวิจัยยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย ต่างวัฒนธรรม

  

  

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes