ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล ASEAN Science and Technology Awards 2557

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวยกย่องนักวิจัยไทยสร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม

คว้ารางวัล ASEAN Science and Technology Awards 2557  ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่นักวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยไบโอเทค ซึ่งได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร. ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยนาโนเทค ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women ดร. ธีรยุทธ มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้ Marker assisted selection ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการและลดระยะเวลาในการการปรับปรุงพันธุ์ ได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเป็นผู้นำริเริ่มการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้มีความสามารถในการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของประเทศตนให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย และต้านทานต่อ โรคและแมลงที่สำคัญ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบัณฑิตและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรนานาชาติ เช่น Rockefeller Foundation และ Generation Challenge Programme (GCP) ปัจจุบัน ข้าวเมียนมาร์สายพันธุ์ MK-75 ที่มีคุณภาพเหมือนข้าวบาสมาติและต้านทานโรคขอบใบแห้ง ข้าวกัมพูชาทนแล้งสายพันธุ์CAR3 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี ข้าวเหนียว สปป. ลาว สายพันธุ์ TDK1 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี และ ต้านทานต่อโรค และ IR57514 ที่ทนน้ำท่วม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้ได้มีการเผยแพร่และเริ่มปลูกกันอย่างกว้างขวางในแต่ละประเทศ

  

 

  

ที่มา : http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3922-2014-09-05-09-16-03.html

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes