รับสมัคร นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Fellow)

 

ประกาศรับสมัคร (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Fellow)

 

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้าน Dietary fiber
  • วิเคราะห์ Dietary Fiber โดยเฉพาะ Soluble Fiber ในข้าวและธัญพืช

 

อัตราเงินเดือน

35,000 บาท

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

เอกสารการสมัคร

  • Resume หรือ CV ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่าง ๆ
  • ใบแสดงผลการเรียน
    (รวมเป็น PDF ไฟล์เดียว ส่งมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

เปิดรับสมัครและการประกาศผล

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ติดตามการประกาศต่าง ๆ ที่
เว็บไซต์ http://dna.kps.ku.ac.th

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes