ข่าวอัพเดด

Tags:

 

วิสัยทัศน์ | VISION

 

เป้าหมายที่สำคัญ คือ Super Nutrient Rice ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice), Climate-ready Rice และ การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีระบบรากเหมาะสม (Rhizo-root Rice) มา Integrate กับ องค์ความรู้และปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธีมาเสริมขีดความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ แบบ Breeding-by-Pyramiding Vision

 

Important milestones are to develop new rice varieties to fight for double malnutrition and mitigate the threat of climate change on food security. Such new rice ideotypes as Super Nutrient Rice, Rainbow Rice, Climate-ready Rice, and Rhizo-root Rice are new hope for Thai farmers and consumers.

 

 

 

 

พันธกิจ | MISSIONS

[TH]

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  • เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม, ข้าวเหนียว และข้าวเฉดสี ให้มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีคุณค่าโภชนาการเชิงบำบัด และ มีความต้านทานต่อโรค แมลง และ การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนได้ดี
  • เพื่อพัฒนาฐานพันธุกรรมให้พร้อมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อคุณภาพ โภชนาการ และผลผลิตของข้าวหอม, ข้าวเหนียว และข้าวเฉดสี
  • เพื่อค้นหาความแตกต่างของรหัสพันธุกรรม ค้นหายีน และพัฒนา DNA Marker ที่จำเพาะกับลักษณะเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการพัฒนาพันธุ์อย่างแม่นยำ 

 

[EN]

  • To facilitate the national and international collaborations on capacity building to enabling rice breeding with efficiency and precision.
  • To develop premium specialty rice with high nutritional quality and therapeutic properties, grain yield, resistance to biotic and abiotic stresses, and global warming resiliency.
  • To induce ready-to-use genetic diversity to enrich nutritional quality, resistance to biotic and abiotic stresses, and grain yield of premium fragrant, waxy, and pigmented rice germplasm.
  • To generate sequence variation for better understanding of genetic diversity, discovering gene responsible for economic traits, and developing molecular markers for precision breeding.

 

 

 

 

 

 

     

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
(Rice Science Center)

  

 

 

 

ประวัติและความเป็นมา

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือ โดยเฉพาะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมาย

 

          หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมพันธุ์ข้าว ฝ่ายบริการเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมการผลิต ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวประกอบเป็น 9 ห้องปฏิบัติการ Joint Laboratories ที่ครบองค์ประกอบเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

 

 

Institutional Background

          Rice Science Center (RSC) was established in 2005 at Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University. RSC is taking the major league in integrating science and technology to breed new climate-ready, nutrient-dense rice to fight double malnutrition and mitigate the effects of climate changes on sustainable crop cultivation in the near future.

 

            RSC is organized into the Office of Secretary, Division of Research and Innovation, Division of Outreach and Impact; and nine Specialized Laboratories. DNA Profiling Laboratory for Thai Rice Export is a collaboration between Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, and Kasetsart University aims to modernize DNA-based authentic testing services and a service provider for Thai rice exporters.

 

  

 

 

 

หน้าที่ 2 จาก 2

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 

งานปรับปรุงพันธ์ุข้าว

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes