• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

Tags:

         โรงสีข้าวธัญโอสถเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี 2552 โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ออกแบบเป็นทรงไทยประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ หลังคาสามชั้น มีความสูงถึง 18 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 60 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1500 ตารางเมตร เพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าว เมล็ดพันธุ์และการจัดจำหน่ายข้าวกล้องและพันธุ์ข้าวพิเศษให้แก่เกษตรกร (ไรซ์เบอร์รี่และสินเหล็ก) กับกลุ่มผู้บริโภค 

 

 

 

       โรงสีข้าวธัญโอสถเป็นโรงสีระบบปิดขนาดเล็กที่ครบวงจร และเริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมามีกำลังในการอบข้าวเปลือกอยู่ที่ 30 ตันต่อวัน และมีกำลังในการผลิตแปรรูปข้าว 12 ตันต่อวัน  มีกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องสินเหล็ก ข้าวขัดไรซ์เบอร์รี่ และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะทำการจัดจำหน่ายทั้งในและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนี้ทางโรงสีข้าวธัญโอสถ ได้พยายามพัฒนากระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า  เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากโรงสี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน ให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา

 

 

 

“ธัญโอสถ”


ได้ผ่านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อแสดงเป็นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเด่นชัดให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพที่
เริ่มตั้งแต่การผลิตข้าวเปลือกจากแปลงเกษตรกรจนถึงข้าวถุงที่จะส่งถึงมือผู้บริโภค
ตลอดจนคุณภาพวัตถุดิบเช่นน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
และกากรำข้าวบีบปราศจากน้ำมัน ที่เกิดจากข้าวโภชนาการสูง

 

 

 

 

 

  

 

         โรงสีข้าว “ธัญโอสถ”  มีความมุ่งมั่นในการจัดทำคู่มือคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร(GMP&HACCP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานของโรงสีข้าวธัญโอสถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญญลักษณ์ของ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
Rice Science Center & Rice Gene Discovery Unit Logo

 

 

 

 

Download

  ขนาดใหญ่  -  ขนาดเล็ก
(L
arge)   -   (Small)

 

 

 

 Molecular Plant Breeding
0049672
   

Lecture 2011  

 1.              Review on Plant Breeding Methods
  (Dr. Apichart/Dr. Theerayut) 
   
 2.        Self-pollinated crops
 3.        Cross-pollinated crops

 

 

 

 1.            Gene, Genome and Molecular Biology 
  (Dr. Apichart/Dr. Vinitchan/Dr. Watchareewan) 

 

 1.        Genome structure and analysis
 2.        Gene and molecular genetics
 3.        Gene expression and regulation

 

  

 1.           Genome Analysis 
  (Mr. Meechai/Dr. Jona) 

 

 1.        Molecular markers
 2.        Fragment analysis
 3.        SNP-indel variation
 4.        Genetic linkage map
 5.        QTL map

 

 

 

MIDTERM (exam and assignment)

 

 

 •           Development of MAS Project: Low resolution plant breeding 
  (Dr. Apichart/Dr. Theerayut/Dr. Jona) 

 

 •        MAS theory
 •        Gene pyramiding

 

 

 •            Sequence-based analysis 
  (Dr. Vinitchan/Mr. Wintai)

 

 •        Bioinformatics
 •        New genomic tools
 •        Microarray
 •        SFP

 

 

 

 •           Functional Marker Development 

 

 •        Map-based cloning 
   (Mr. Wintai)
 •        Candidate gene analysis (association) 
  (Dr. Vinitchan)
 •        Similarity analysis and cloning 
  (Dr. Vinitchan)
 •        Mutation analysis 
  (Dr. Watchareewan/Mr. Siriphat)

 

 

 •         SNP-based Molecular Analysis 
  (Dr. Apichart/Mr. Ekawat/Dr. Vinitchan) 

 

 •        SNP-based MAS
 •        Phylogenomics
 •        Association analysis

 

 

 

 

 

 

 •        High-resolution Plant Breeding 
  (Dr. Apichart/Mr. Wintai/Mr. Siriphat/Mr. Ekawat)
   
 •        Breeding –by-design
 •        Gene pyramiding

 

 

 

 •           Transgenic Plant Breeding
  (Dr. Chanate) 

 


FINALS (paper presentation, exam and project)

Lecture = 2 hrs. x 18 weeks = 36

Lab      = 3 hrs. x 18 weeks = 54
Total  90

 

 

 

 

 

 

Lecture ( 2007 )


0049672:Molecular plant Breeding
003579:Molecular Biology in Crop Improvement
Lecture (click view) First Semester, 2007 14.00  - 15.30 Tuesday - friday Introduction Gene, Genome, and Plant Breeding (Dr. Apichart Vanavichit) Lab: Set up molecular mapping experiments Review basic molecular techniques, Genomic DNA isolation - Genomic DNA isolation          - Genomic DNA isolation         - Gel electrophoresis                 PCR
                Southern blots Molecular Tools: Molecular Marker Technology Molecular markers and DNA fingerprinting     Homework
     Mr. Meechai
     Mr. Samart
     Mrs. Duangjai - RFLP-based marker - PCR-based markers          RAPD          AFLP         STS          EST          SSR          SSCP Data analysis (PIC value, heterozygosity)

Primer design
Lab: Demo (Staffs) Gene identification known only by phenotype

Genome mapping 
 
        ( Dr. Theerayut Toojinda) (4.5 hrs)             linkage map
            - Genome Mapping (Lecture)
            Linkage map construction
            - GMendel 3.0
            - JoinMap 2.0
            - Map maker 3.0 Assignment
              Manual calculate (assignment) Lab: map construction and QTL analysis (Mr. Meechai)     QTL
        mapmaker help
        QTL interaction
        qtl slides Marker-assisted selection
(Dr. Theerayut Toojinda) Lab: Paper discussion 
(Mr. Meechai, Ms. Nathinee, Ms. Jona) ____________________________________Mid-term Exam____________________________________  Molecular diversity analysis 
(Apichart) Lab: Scoring markers and analysis 
(Mr. Ekawat) Physical mapping Lab: Pulse field gel electrophoresis, STC marker (Mr. Wintai)     Presentation
        Introduction
        physical map 2003
        Marker Enrichment

    content map seq

    Paper PDF
        Bulk segregant analysis
        chromosome landing
        gene golfing Gene Hunting: Positional cloning (Dr.Apichart Vanavichit) Lab: Demo High resolution map and discussion         Genome sequencing, data mining and gene discovery Lab: Demo sequencing Functional genomics (Gene machine) Lab: Demo SNP, Transposon tagging )         Expression genomics and Transcription mapping (Dr. Chatchawan) Lab: Demo: Microarray, cDNA selection, SAGE, Differential display Transgenic Tools : Genetic Engineering (Apichart) Presentation:         Transformation Lab:         Gene transformation methods         Applications         Biosafety issues ____________________________________Final Exam____________________________________  
Exam Download     Mid-term Grading system
Mid-term exam : 20%
Report : 60%
Final exam : 20%
 

 

 

 

   

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 

การนำบทความในเว็บไซต์ไปใช้งาน

 

 • แสดงที่มา อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าวโดยต้องแสงที่มา  http://dna.kps.ku.ac.th 
  Attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
 • ไม่ใช้เพื่อการค้า - อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ในทางการค้า
  Non Commercial  — You may not use the material for commercial purposes.

 • สำหรับการนำภาพประกอบ - เพื่อไปใช้ในทางการค้า หรือ ใช้งานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต้นฉบับต้องทำการขออนุญาตลิขสิทธิ์ภาพ

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดยใช้โอเพ่นซอส http//www.joomla.org เทมเพลต https://agethemes.com

 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบหายีนที่มีความสำคัญและการพัฒนาพันธ์ข้าว

 

เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก   การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพนั้น นักปรับปรุงพันธุ์ไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงลักษณะที่ให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง แต่ยังต้องคำนึงการป้องกันการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจากการทำลายเชื้อโรคและแมลง และการเกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ในการเจริญเติบโต เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง ดินเค็ม ดินกรด

 

 ศูนย์ฯยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง (intergrated linkage maps) และใช้ยีนจาก 12 ประชากร ซึ่งยีนดังกล่าว หน่วยปฏิบัติการฯ ใช้เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งข้าวนาน้ำฝนและนาชลประทาน สำหรับข้าวนาน้ำฝนนั้นเป้าหมาย คือการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 6 ที่มีคุณภาพหุงต้มและความหอมเหมือนพันธุ์เดิม แต่มีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น มีความต้านทานโรคแมลงดีขึ้น ทนต่อสภาพเครียดอันเกิดจากสภาพแวดล้อมมากขึ้น กลยุทธ์นี้ทำให้เกิดการรวบยอดยีน (gene pyramid) ที่ดีไว้ด้วยกัน ในข้าวทั้งสองพันธุ์ นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตขึ้นอีกด้วย สำหรับนาชลประทานเน้นที่การเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลผลิต เช่น เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณอะไมโลส เป็นต้น กลยุทธ์นี้ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของการหายีนจากการกลายพันธุ์ เพื่อสร้างพันธ์ข้าวในอุดมคติ นับเป็นความพยายามครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดี

การศึกษาทางด้านโครงสร้างของยีน (Structural genomics)

       จากการที่หน่วยปฏิบัติการฯ ร่วมมือกับโครงการหาลำดับเบสจีโนมข้าว ( International Rice Genome Sequencing Project : IRGSP ) โดยรับผิดชอบในการหาลำดับเบสโครโมโซม 9 ค้นพบลำดับเบสจีโนมข้าวอย่างสมบูรณ์ การค้นพบดังกล่าว ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ออกสู่เกษตรกร แต่ยังทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้พันธุ์ข้าวในอุดมคติที่มีคุณลักษณะดีเลิศเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืนทั่วโลกในอีกหนึ่งศตวรรษ การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นความ
ภาคภูมิใจของประเทศ แต่ยังเป็นอีกก้าวหน้าหนึ่งที่จะไปสู่ยุคจีโนมข้าว

 

การค้นพบยีน (Gene discovery)

        หน่วยปฏิบัติการฯ กำลังดำเนินงานวิจัยในการค้นหาตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยใช้ยีนที่ควบคุมลักษณะทางปริมาณ 2 ยีนคือ ยีนทนต่อน้ำท่วมและยีนที่เกี่ยวข้องกับความหอม เป็นต้นแบบในการศึกษา และได้สร้างห้องสมุดชิ้นส่วนขนาดใหญ่จีโนม (BAC library) สำหรับข้าวหอมมะลิ 105 และ FR 13 A เพื่อทำแผนที่จีโนมทางกายภาพ (physical mapping) และหาลำดับเบสขนาดใหญ่ ในขณะนี้ประสบความสำเร็จในการหายีนและกำลังอยู่ในระหว่างการสืบค้นหน้าที่ของยีนดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในการสืบหายีนอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความต้านทาน พัฒนาการ การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโภชนาการ

 

ชีวสารสนเทศ Rice Gene Thresher

       การสร้างฐานข้อมูลลำดับเบสขนาดใหญ่เรียกว่า Rice Gene Thresher (http://rice.kps.ku.ac.th) เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลข้าวสาธารณะเพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวและผู้สนใจ สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยลำดับเบสของมวลสารพันธุกรรมของข้าวทั้งสายพันธุ์จาโปนิกาและอินดิกา โดยประกอบด้วยแผนที่พันธุกรรมของข้าวโมเลกุลเครื่องหมาย EST ลำดับเบสดีเอ็นเอ การทำนายบทบาทหน้าที่ และการทำงานของยีนต่างๆ  รวมถึงโครงสร้างของโปรตีนซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในการแสดงออกของยีนและโปรตีนได้ดียิ่งขึ้น

 

การศึกษาทางด้านการค้นหาหน้าที่ยีน (Functuional genomics)

       เนื่องจากประมาณ 60% Open reading frame ของจีโนมข้าวที่ยังไม่ทราบหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นหาหน้าที่ของยีน (functional genomics) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้วิธีการ 2 วิธี คือ เทคนิคทรานสเจนิกส์ (transgenics) การแสดงออกที่มากเกิน (overexpression) หรือการยับยั้งของอาร์เอ็นเอในยีนที่สนใจ (RNA interference) และเทคนิคที่เรียกว่า TILLING (targeting induced local lesions in genomes) ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฯ ได้ใช้เทคนิคนี้ในการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ทั้งจีโนมโดยใช้รังสี Fast neutron ขนาดปริมาณรังสี 13 Gy ข้าวเจ้าหอมนิลจำนวน 200,000 ต้นได้ถูกชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยวิธีดังกล่าว และทำการคัดเลือกต้นกลายพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การหาหน้าที่ของยีนข้าว

 

 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวอณูวิธี (Molecular Breeding)

    การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีศักยภาพสูงขึ้นจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านลำดับเบสจีโนมที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection MAS) เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีและผลผลิตสูง ตัวอย่างของพันธุ์ข้าวที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโดยใช้เทคนิคดังกล่าว คือข้าวหอมมะลิไตรลักษณ์ ที่ประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ ทนทานต่อน้ำท่วม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ผลงานเด่น

- สายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงให้ทนทานต่ออุปสรรคตามธรรมชาติต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย เช่น ข้าว กข51 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าว กข18 ต้านทานโรคไหม้

- สายพันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้ ข้าวธัญสิริน (สายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้านทานโรคไหม้) เป็นต้น

- ฐานข้อมูลซอฟแวร์สำหรับการค้นหายีนเป้าหมายในจีโนมข้าว Rice Gene Thresher สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวและนักชีวโมเลกุลสามารถค้นหายีนที่อยู่ภายในช่วง QTLs ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว

- การค้นพบยีนที่ควบคุมการสร้างสารหอม 2-AP ในระดับสูง และได้การรับรองสิทธิบัตรในต่างประเทศแล้ว เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

หน้าที่ 1 จาก 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความ งานวิจัย องค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes