รับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน ผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี

โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมูลระยะไกลทางการเกษตร : บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลระยะไกล เพื่อหาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทย 
 

รายละเอียดขอบเขตงาน
การศึกษาระดับป. ตรี สาขาวิทยาศาตร์, เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
1. สามารถออกพื้นที่ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้
2. สามารถลงแปลงปฏิบัติงานภาคสนามได้
3. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมด้าน GIS ได้
4. มีทักษะสื่อสารที่ดีภาษาไทย และอังกฤษ

update : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ ในวันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2563  

 

 
ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ตำแหน่ง

10 กันยายน 2563


 

คุณสมบัติทั่วไป

 • ขยันอุทิศเวลาในการทำงาน
 • มีนิสัยทำงาน เป็นแบบมุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ
 • มีความกระตือรือร้นในการศึกษา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้

 


 

ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก  2  ตำแหน่ง

เงินเดือน 30,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

 

คุณสมบัติ 

 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics และ Meta-analysis  1 ตำแหน่ง 
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Gene expression และ Molecular cloning  1 ตำแหน่ง 

 

 


 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 12 ตำแหน่ง 

ระดับปริญญาโท ทุกสาขา  5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

ระดับปริญญาตรี
ทุกสาขา  7 ตำแหน่ง 

เงินเดือน 15,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

 

คุณสมบัติ (ด้านใดด้านหนึ่งดังนี้)

 • งานวิจัยด้าน Precision agriculture
 • มีความชำนาญด้านการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์สถิติ
 • ความสนใจและความชำนาญด้าน High resolution phenotyping
 • ความสนใจ ด้าน biochemistry and analysis
 • มีความสนใจและประสบการณ์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
 • สนใจด้าน Biological control และเกษตรอินทรีย์
 • สนใจด้าน Rice Processing & Milling
 • สนใจงานด้าน การศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม
 • สนใจงานด้าน งานวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์
 • สนใจงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 


 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. Resume หรือ CV
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
3. วิทยานิพนธ์ และเอกสารตีพิมพ์  (กรณีจบปริญญาโท-เอก)
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ฉบับ  (หากไม่มีแบบฟอร์มสามารถ ดาวน์โหลด
สำหรับเอกสารรับรอง สามารถใส่ซองปิดผนึกนำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ หรือ แนบมากับการส่งเอกสารสมัครออนไลน์

รวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf 
ส่งไฟล์เอกสารการสมัครงานทางออนไลน์ที่ (ปิดการส่งใบสมัครงาน)
Link:  https://forms.gle/hdGT1XKC69xK7C4S8  
*เมื่อส่งเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้ลิงค์ยืนยันการส่งที่อีเมลล์(สำหรับ Gmail เท่านั้น)
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ลิงค์นั้น  กรุณาไม่ส่งข้อมูลการสมัครใหม่ซ้ำหลายรอบ 

 

เปิดรับสมัคร
10 - 30 กันยายน 2563  

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ 
http://dna.kps.ku.ac.th

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ประกาศ(21-09-2563) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก จึงได้ทำการเพิ่มเติม ฟอร์มข้อมูลการสมัครออนไลน์
สำหรับผู้สมัครที่ได้ส่งมาก่อนหน้า ท่านจะสามารถเปิดลิงค์ที่ได้รับในอีเมลล์ Gmail ที่ท่านได้ส่งใบสมัครไว้
ขอให้ทำการแก้ไขฟอร์มที่เคยส่งไว้ ทำการเพิ่มข้อมูล (ข้อมูลการศึกษา - อายุ - ความสามารถและประสบการณ์)  
กรุณาไม่ส่งข้อมูลการสมัครใหม่ซ้ำหลายรอบ 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์

ตามที่ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

มีผู้สอบผ่านดังนี้

1. นายธรรมธวัช แสงงาม

2. นางสาวดามิสา สัจจาศีล

3. นายเจตพล    อำพันมณี

4. นางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ

5. นายสมพงษ์ บัวศรี

 

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  ชั้น 2


พร้อมนำเอกสารรับรอง ดาวน์โหลด เซ็นต์รับรองจำนวน 3  คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เซ็นต์รับรอง นำมาส่งด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes